top of page

Chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học là các chế phẩm được điều chế, chiết xuất từ những thành phần nguyên liệu có trong thiên nhiên, không gây hại môi trường và rất thân thiện với con người. Hiện nay, xu hướng chung của nền nông thế giới và Việt Nam, là loại bỏ dần việc sử dụng phân thuốc hóa học, thay bằng các chế phẩm sinh học vừa an toàn, lại tiết kiệm chi phí và mang hiệu quả tối đa cho nhà nông.

bottom of page